Page 11 - Montana Freemason Magazine RMMC Aug 2013
P. 11

Montana Freemason RMMC Special Issue                                                                                                                                                                                                                                                                    August 2013 Volume 88 Number 4
empgnuraosiilutndert.ciantTiignohinnefgaoiohrfbijgmcehocetmsmitvpaebnesetdrioatsirfodfnrtsohomebfeqctuowrauaefltetistniygd.uemilcdeomsmbwpeeerrsteitiaotnhnde,                                                                                                                                                                                                       ourAosbFlirgeaetmioanssoannsdwtheeaarnecgieonvtecrnhaerdgebsy. 2 standards,
twhawthhcaooeahdSuutyiuellltddegvchaaheenwrvdynoeawtenahidabntnaseddtfotrahtottdhrohemeveelalaiotcnnahhvtmqcieegeiunodhfoiiusrfaihnsnstttpthiattdrehotoeauiferypasistrecoiirmrtltfyhram.taefahtIdtaeaeaInin.tmrndhdaeoesprsusuepaborcrterercnitrtefhhatlisicafacetettsemtttsthhhhheeeeianpyyyt                                                                                                                                       iopftwpTwtanohhnfrrhehoeeaictOenwemycdwihnecthAuesiifniehclopartnltcvithorantooemolueittgrdrehphglanmbdetuoweeshtertuiobaiediaoaClgnsfertltebthighteonrvlamhtiearrfeo,gneareawotasdgdabshtguedhdiroaraasroeoirnatolcnt,selfnhrhttiioohbrdafrdcswbrneeaoiwtdlnslsdeonmielecegaadtpdruaaaariagrndsdtikioroensitdseion.emdnsonmdIsogitfipithwsitdacoUneteeiyolnirfsenttgahnbnaahtguii’ahertnneetiplhw,dhtystlse1holeiee7irtbsridplwe2aniterspgns3aleetktte,titeatainhe,shtnaaIrsemgir.rrgonsr.eeewfaeknttyoocnihhhnabuuooaaalgerrrttttl
MIsaalwtsbnbihhannrusaarmeoatodïtesIevestumlneahoeibaotltmhsdneeetdpyaorwcemigrhsncasastoeluuabdauecaufvrserastrgnleegeisrwnidgcdeoetdiseeabnhttnehsstebdagsnecftaiowte,honntovttrhit.aeetwgnwhaurmtTdhiteehbtagshiheyetseehschnkeeeecntopyeIenueneraedSrlasjoaeestreksoriresdmcewlneliesyinrdgpu,wrgaaeedethescntcshsdaodotoyn.ywaynuottdsOhiaoyhsttpimolopehfeffldfawfiiwaeamairnrccseadrnshorcevocMeadteuonaeyhnfnnrgorttasees,totusumIyeheoio,c.nrtnteranobotddotfwshniylrrroebcdeafoyirneiasrtusnLhteterc.wslernoyiodmnYswdoeeutoiehtbngaoltcinudyeees-tf.        ttsPtsahhhtlgeiaeeeparnMmhipnmdsaiaanapamyimrgrssbdr,aetieoskhtmriaeeiatsanyanaiyytsndwbidmdtmeieiafmrefatpoeehceptrrkieheelntynanhototoeacbtrwnwtehli.dwmeelgeemaeadadtlyigalotibletonlnaertskbehoieewvfau.itaerswiogttedaoutakhorrieeldeystmduthaolranianfrndnedotadowlrtofdemotoshlkleceaoaaisrwnnnee

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     The Present

plehtihvfaeeeelrIprtsowtsotfaiiofntstehhtccheeorte.eofcaUqoAteuutmaonthhteterrelyiotc.hgnaIoegntvfbaoehlerlselnfooromwirtheaieangntdehgt,,eat‘bhnnsturoaoittmtueoitgpnwhholyaorastudsactinhdrtetahmadpetaelaaesdconveantinitrirandyel                                                                                                                                                                                 wcoowrcisnuaoonfootvrmmleWrrepyslnmmrdieeaint,setuuciawdnnnafoww.irigiimntccehohdfaamrirttcaeleiNduahopq,onnnpueoufwionefercanaarseabrccewctuibccliwynvoeete.eganlltmeesyterrisownaarndttaieeottoerhddoaerst
ppuobTofMowmuyfbblnohhoeraeewdMedteaatsdyhsernoeiifaesresrontseftbsurhercnrsaooypreiontc,nacfecrntodrmtnehrcoesmnmytoaaatotsrridnuahhpterpeguhcstaeaqeiehoirtelsrMuslciaonrisloipiaceaurvsranmtriniweiasietoslndcysoasasspiewgnnspoiataoonoidtnghetnwcnorrasitbduecesih.mtlendhreahebTsstmwaeefavotgahrslnernetiieoaehsaedrndnbntvennesecrgqeontuddwiyhrufeepsiopleenhnvihrowrelmeetiosdefpaarmaunnsMgacrbpsaoeyeeeiuetrmansraheo,psMcbabmetoolfrolniheeennmtanedcihmmsgiscocoieMsehtaecmpunernuosoeabdniboesanucrsjeeantseooenidigolcsotnnntaehtntritnlgiwyssnoyyecs,..,.  Jeff Hamilton, SGD As such, we don’t know
t1Bbeatoah9snynuut6edatBg5icwbnw)ahtil.hvhsttiheesiaiPlihacrdttonthessmwedutamrttb.eaphiwrsfoeoeefomuanu,nstflborwbtwteyuhhuaroneetrasrssdnadeetaadofsntiscgiimdtbonomaenndnabecesdllnoooeeoafptydnroaot,dstdslfwhswsoaimhrwsinuieltealrdgdtseasr.h’opntel(waenGaeirltarnadrtycyarcaessneonofhkduubaahuenlsgOintciegraniiryhtvwljaiwueztahwrerianoseenyaennddsss.                                                                                                      ttoodtaaykwe hthatebprliagchet noefwFaidceeabowoikll,bee-minvaieln, tteedxtninexgt, yaenadr
                                                                                                                                                                                                                                                                                      pbrhooandeecr,aallns.d Wfeaetcuarne gornelaytearssfuumncetitohnaatliittyw. ill be faster,
                                                                                                                                                                                                                                                                                      lAbrsaaehlannlcocNaddkkupmeonliadrwotsaguwo,cralkoniahnsm’tysoe.ola“mWdtuOthrutthelhhdnmaoeaitbCctdphlahitoateghaesrtarotehtwgu.ieteoiogyBtsnhh”soustas,uteyaiaraanyacsnbohtydabohoolueriuitegttfhrmhoaietolsmirilnwoo?uidnwnwnBesdinrenr.a,e,egnBatc:Lhsdereromsaets.’nnasaJrasc,lyomioyenoontesuokst,

                                                                                                                                                                                                                                                                                      “The craftsmen are to avoid all ill language, and to
                                                                                                                                                                                                                                                                                      call each other by no disobliging name, but brother or
                                                                                                                                                                                                                                                                                      fellow; and to behave themselves courteously within
                                                                                                                                                                                                                                                                                      and without the lodge.”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Page 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16